top of page
Epithelial Tissue

Epithelial Tissue

45,00 €Preis
 1. Squamous epithelium
 2. Cuboidal epithelium
 3. Columnar epithelium
 4. Psuedostratified squamous epithelium
 5. Stratified squamous epithelium
 6. Stratified cuboidal epithilieum
 7. Stratified columnar epithelium
 8. Transitional epithelium
 9. Acne
 10. Acne rosaceea
 11. Psoriasis
 12. Impetigo
bottom of page